Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach
2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XIX/410/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez Prezydenta Miasta Tychy
3 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie oświaty
4 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu Nr 1 do Porozumienia zawartego z miastem Katowice
5 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu nr 3 do Porozumienia zawartego z miastem Gliwice
6 Projekt Uchwały Rady Miasta z dnia 30.06.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.
7 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość Prezydenta Miasta Tychy
8 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy oraz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
9 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VII/86/03 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie przedmiotów działania komisji stałych Rady Miasta Tychy
10 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji Etyki Radnego
11 Projekt UCHWAŁY RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad Etyki Radnego
12 Uchwała Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Powrót