Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 4 w Tychach
2 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXXIII/618/2005 z dnia 31 marca 2005 r.
3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr 0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004 r.
4 Projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy
5 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 15.12.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.
6 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 15.12.2005r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/X/173/03 Rady Miasta Tychy z dnia 26.06.2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżet
7 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia..... w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej regulaminu organizacyjnego Miejsiej Biblioteki Publicznej w Tychach
8 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/IV/49/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego komisji stałych Rady Miasta Tychy
9 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
10 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)
11 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Magdalena
12 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Urszula
13 Projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy
14 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości kwoty, do której Prezydent Miasta Tychy samodzielnie zaciąga zobowiązanie finansowe.
15 Projekt uchwały Rady Miasta z dnia 15.12.2005r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006r.
Powrót