Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.10.2005r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 27.10.2005r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do realizacji projektów w ramach programów realiz. ze środków UE i upoważnienia do zaciąg. zobow. z tego tytułu
3 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 337/99 Rady Miasta Tychy z dnia 25 listopada 1999 r w sprawie nieodpłatnego udostępnienia 15% udziałów w tworzonej spółce pod firmą Tyskie Drogi Sp. z o.o. w Tychach pracownikom Miejskiego Zarządu Ulic i Most
4 Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania połączenia spółek Agencja Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy S.A. w Tychach oraz „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach.
5 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na Osiedlu Osada w Tychach
6 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy
7 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz przewodniczącego
8 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektów Statutów Osiedli "M" i "U"
9 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005r. w sprawie Statutu Osiedla „Urszula”
10 Projekt Uchwały RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005r. w sprawie Statutu Osiedla „Magdalena”
Powrót