Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Zarządem Województwa Śląskiego w zakresie konserwacji cieków wodnych płynących przez miasto Tychy i zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków.
2 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...
3 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
4 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle „Magdalena”
5 Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Magdalena”
6 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Osiedle "Urszula"
7 Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla "Urszula"
8 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/937/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 10 października 2002r. oraz uchwały Nr 0150/VI/79/2003r. Rady Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2003r.
9 Projekt uchwały RADY MIASTA TYCHY w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Izby Wytrzeźwień w Tychach
10 Projekt Uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmian budzetu miasta na 2005r. (na sesję w dniu 27.01.2005r.)
11 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej - w związku z utworzeniem rachunku dochodów własnych (na sesję w dniu 27.01.2005r.)
Powrót