Tyskie krajobrazy

Projekty aktów normatywnych

Kadencja 2002 - 2006
1 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy
2 Uchwała w sprawie przyjęcia Porozumienia dotyczącego zwrotu kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola publicznego prowadzonego przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego lub ...
3 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji Technikum Zawodowego dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 w Tychach przy ul. Wejchertów 20
4 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji Technikum Mechanicznego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
5 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji Technikum Odzieżowego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
6 Projekt Uchwały Rady Miasta w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004r. (na sesję w dniu 16.12.2004r.)
7 Projekt Uchwały w sprawie kosztów posiłków w Dziennym Domu Pomocy Społecznej \"Wrzos\" w Tychach ul. Batorego 57.
8 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup 2 pomp Perfusor Compact oraz jednego ssaka Mevacs M20 przez spzoz Szpital Miejski w Tychach
9 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXII/471/04 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta
10 Projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną
11 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Budowlanych 59
12 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
13 Projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2005r.
Powrót