Tyskie krajobrazy

Plany pracy Komisji Rady Miasta

Archiwalne plany pracy Komisji Rady Miasta - kadencja 2006 - 2010
1 UCHWAŁA NR 0150/XLV/993/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2010 r.w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2010 r.
2 UCHWAŁA NR 0150/XLIV/982/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVIII/840/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.
3 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/891/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVIII/841/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
4 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/863/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVIII/840/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.
5 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/841/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok
6 UCHWAŁA NR 0150/XXXVIII/840/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2010 r.
7 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/820/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok (z późn. zm.)
8 UCHWAŁA NR 0150/XXXVI/819/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/697/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. dotyczącej przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2009 r.
9 UCHWAŁA NR 0150/XXXII/697/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2009 r.
10 UCHWAŁA NR 0150/XXVIII/612/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca zmiany UCHWAŁY NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r. (z późn. zm.)
11 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/587/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. dotycząca zmiany UCHWAŁY NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.
12 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.
13 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 sierpnia 2009 r.
14 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 sierpnia 2009 roku.
15 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26 sierpnia 2009r.
16 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 26 sierpnia 2009 r.
17 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 25 sierpnia 2009 roku.
18 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 24 sierpnia 2009 roku.
19 Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 25 czerwca 2009 r.
20 Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 czerwca 2009 r.
21 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 czerwca 2009 roku.
22 Porządek obrad Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 24 czerwca 2009r.
23 Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego, Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Doraźnej ds. monitorowania realizacji programu „Gospodarka ściekowa w Tychach” w dniu 22 czerwca 09r
24 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 czerwca 2009 roku.
25 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2009 roku.
26 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18 czerwca 2009r.
27 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 maja 2009 r.
28 Porządek obrad Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 27 maja 2009r.
29 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 maja 2009 roku.
30 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 21 maja 2009r.
31 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 maja 2009 r.
32 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 maja 2009 roku.
33 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 13 maja 2009r.
34 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 13 maja 2009r.
35 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 22 kwietnia 2009 roku.
36 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 kwietnia 2009 roku.
37 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 kwietnia 2009 roku.
38 Porządek obrad Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 22 kwietnia 2009r.
39 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 20 kwietnia 2009 roku.
40 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 15 kwietnia 2009r.
41 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 15 kwietnia 2009r.
42 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 16 kwietnia 2009r.
43 Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 26 marca 2009r.
44 Porządek pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 26.03.2009r.
45 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 marca 2009 r.
46 Porządek obrad Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 25.03.2009r.
47 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 marca 2009 roku.
48 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 marca 2009 r.
49 Porządek posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 19.03.2009r.
50 Porządek obrad na pozaplanowe posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 marca 2009 r.
51 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 marca 2009 r.
52 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 marca 2009 r.
53 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 marca 2009r.
54 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 11 marca 2009r.
55 Porządek obead doraźnej komisji rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 lutego 2009 r.
56 Porządek obrad Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 25 lutego 2009r.
57 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 lutego 2009 roku.
58 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 19.02.2009r.
59 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 lutego 2009 roku.
60 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 lutego 2009 roku.
61 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 lutego 2009r.
62 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 11 lutego 2009r.
63 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/608/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXVI/586/08 Rady Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2008 roku dotyczącej przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
64 UCHWAŁA NR 0150/XXVII/587/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2009 r. dotycząca zmiany UCHWAŁY NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.
65 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 28 stycznia 2009 roku.
66 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 stycznia 2009 r.
67 Porządek obrad Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 28.01.2009r.
68 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 stycznia 2009 roku.
69 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 stycznia 2009 roku.
70 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 stycznia 2009 roku.
71 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 15.01.2009r.
72 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 14 stycznia 2009r.
73 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 stycznia 2009r.
74 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/586/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok
75 UCHWAŁA NR 0150/XXVI/584/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2009 r.
76 Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 22 grudnia 2008 roku.
77 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 17 grudnia 2008 roku.
78 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 16 grudnia 2008 roku.
79 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 9 grudnia 2008 roku.
80 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 10 grudnia 2008r.
81 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 10 grudnia 2008r.
82 Porządek obard Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 11.12.2008r.
83 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 8 grudnia 2008 roku.
84 Plan pracy Doraźnej Komisji Statutowej na I półrocze 2009r.
85 Porządek obrad Doraźnej Komisji Statutowej w dniu 26.11.2008r.
86 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 26 listopada 2008 roku.
87 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 listopada 2008 roku.
88 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 24 listopada 2008 r.
89 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 20 listopada 2008r.
90 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 19 listopada 2008r.
91 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 19 listopada 2008r.
92 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 17 listopada 2008 r.
93 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 listopada 2008 r.
94 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 29 października 2008 roku.
95 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 października 2008 roku.
96 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 15 października 2008r.
97 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 15 października 2008r.
98 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 21 października 2008 roku.
99 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 października 2008 roku.
100 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 16.10.2008r.
101 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 24 września 2008 roku.
102 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 września 2008 roku.
103 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 18.09.2008r.
104 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 września 2008 roku.
105 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 września 2008 roku.
106 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 10 września 2008r.
107 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 10 września 2008r.
108 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 26 sierpnia 2008 roku.
109 Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia komisji doraźnej Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 28 sierpnia 2008 roku.
110 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 25 sierpnia 2008 roku.
111 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 sierpnia 2008 roku.
112 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 27 sierpnia 2008 roku.
113 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 27 sierpnia 2008r.
114 Plany pracy Komisji Rady Miasta Tychy na II półrocze 2008 r.
115 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 czerwca 2008 roku.
116 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 25 czerwca 2008 roku.
117 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 czerwca 2008 r.
118 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 czerwca 2008 roku.
119 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 16 czerwca 2008 roku.
120 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 11 czerwca 2008r.
121 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 czerwca 2008r.
122 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 12.06.2008r.
123 UCHWAŁA NR 0150/XX/439/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2008 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XV/314/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok (z późn. zm.)
124 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta Tychy ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeoprowadzania konsultacji społecznych w dniu 28 maja 2008 roku.
125 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 29.05.2008r.
126 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 26 maja 2008r.
127 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 26 maja 2008r.
128 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 maja 2008 roku.
129 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 19 maja 2008 roku.
130 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 8 maja 2008r.
131 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społeczntych w dniu 23 kwietnia 2008 roku.
132 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 22 kwietnia 2008 roku.
133 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 15 kwietnia 2008 roku.
134 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 14 kwietnia 2008 roku.
135 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 16 marca 2008r.
136 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 kwietnia 2008r.
137 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 10.04.2008r.
138 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 marca 2008 roku.
139 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 17 marca 2008 roku.
140 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 19 marca 2008 roku.
141 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13.03.2008r.
142 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 28 lutego 2008r.
143 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 lutego 2008 r.
144 Porządek obrad doraźnej komisji ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 27 lutego 2008 roku.
145 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 lutego 2008 roku.
146 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 lutego 2008 roku.
147 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 14.02.2008r.
148 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 13 lutego 2008r.
149 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 13 lutego 2008r.
150 UCHWAŁA NR 0150/XV/314/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
151 UCHWAŁA NR 0150/XV/302/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2008 r.
152 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektu zmian statutów jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzania konsultacji społecznych w dniu 30 stycznia 2008 roku.
153 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 21 stycznia 2008 roku.
154 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 17.01.2008r.
155 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds.monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach"w dniu 05 grudnia 2007r.
156 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 stycznia 2008r.
157 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 8 stycznia 2008 roku.
158 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 11 grudnia 2007 roku.
159 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 10 grudnia 2007r.
160 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13.12.2007r.
161 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 4 grudnia 2007 roku.
162 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka sciekowa w Tychach" wdniu 5 grudnia 2007r.
163 Porządek obrad Komisji Infrstruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 5 grudnia 2007r.
164 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 28 listopada 2007 roku.
165 Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 29.11.2007r.
166 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 listopada 2007 roku
167 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 19.11.2007r.
168 Porządek obrad pozaplanowego posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 22 listopada 2007 roku.
169 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 20 listopada 2007 roku.
170 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 13 listopada 2007 roku.
171 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 listopada 2007 roku.
172 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 14 listopada 2007 roku.
173 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 15.11.2007r.
174 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 31 października 2007 roku.
175 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 października 2007 roku.
176 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 października 2007 roku.
177 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 9 października 2007 roku.
178 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach".
179 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 11.10.2007r.
180 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 26 września 2007 roku.
181 Porządek obrad Komisji Poprządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 września 2007 roku
182 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 13.09.2007r.
183 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 września 2007 roku
184 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka sciekowa w Tychach" w dniu 17 września 2007 roku
185 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 17 września 2007 roku
186 Porządek obrad Komisji Finansów publicznych w dniu 28 sierpnia 2007 roku.
187 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 27 sierpnia 2007 roku.
188 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 27 sierpnia 2007 roku
189 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 23.08.2007r.
190 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 21 sierpnia 2007 roku.
191 UCHWAŁA NR 0150/VIII/215/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2007 r.
192 UCHWAŁA NR 0150/VIII/213/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/69/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok.
193 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 28.06.2007r.
194 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 28 czerwca 2007 roku.
195 Porządek posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 czerwca 2007 roku.
196 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 25 czerwca 2007 roku.
197 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 21 czerwca 2007 roku.
198 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 19 czerwca 2007 roku
199 Porządek obrad Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 18 maja 2007 roku.
200 Porządek obrad doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 24 maja 2007 roku.
201 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 12 czerwca 2007 roku.
202 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 13 czerwca 2007 roku.
203 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 14.06.2007r.
204 UCHWAŁA NR 0150/VII/186/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta
205 Porządek obrad Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 31.05.2007r
206 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 31 maja 2007 roku.
207 Porządek obrad doraźnej komisji ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta w dniu 24 maja 2007 roku.
208 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 maja 2007 roku.
209 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 28 maja 2007r.
210 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 maja 2007r.
211 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 16 maja 2007r.
212 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 8 maja 2007 roku.
213 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 8 maja 2007 roku.
214 Informacja z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2007 r. kierowana do Prezydenta Miasta.
215 Porządek posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 10 maja 2007r.
216 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 24 kwietnia 2007 roku.
217 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 23 kwietnia 2007 roku.
218 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 17 kwietnia 2007r.
219 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 11 kwietnia 2007r.
220 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 10 kwietnia 2007 r.
221 Porządek posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 12 kwietnia 2007r.
222 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 27 marca 2007 roku.
223 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 26 marca 2007 roku.
224 Porządek posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 13 marca 2007 roku.
225 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 13 marca 2007 roku.
226 Porządek posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 marca 2007 roku.
227 Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 8 marca 2007r.
228 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 20 lutego 2007 roku.
229 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 19 lutego 2007 roku.
230 Porządek posiedzenia Komisji Porządku Publicznego w dniu 13 lutego 2007 roku.
231 Porządek posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 14 lutego 2007 roku.
232 Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 8 lutego 2007r.
233 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 6 lutego 2007 roku.
234 UCHWAŁA NR 0150/III/69/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007 rok
235 UCHWAŁA NR 0150/III/68/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r.
236 Porządek posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 22 stycznia 2007r.
237 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 stycznia 2007 roku.
238 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 22 stycznia 2007 roku.
239 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 16 stycznia 2007 roku.
240 Porządek obrad Komiji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji programu "Gospodarka ściekowa w Tychach" w dniu 20 sierpnia 2007 roku
241 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 13 sierpnia 2007 roku
242 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2007 r.
243 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 14 grudnia 2006r.
244 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego w dniu 15 grudnia 2006 roku.
245 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12 grudnia 2006 roku.
246 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 13 grudnia 2006 r.
247 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 11 grudnia 2006 roku.
248 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 4 grudnia 2006 roku.
Powrót