Tyskie krajobrazy

Plany pracy Komisji Rady Miasta

Archiwalne plany pracy Komisji Rady Miasta - kadencja 2002 - 2006
1 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 17 października 2006 roku.
2 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego w dniu 11 października 2006 roku.
3 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 10 października 2006 roku.
4 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 12 października 2006r.
5 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 11 października 2006 r.
6 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 9 października 2006 roku.
7 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 września 2006 roku.
8 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 14 września 2006 roku.
9 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego w dniu 11 września 2006 roku.
10 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 12 września 2006 roku.
11 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 14.09.2006r.
12 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 13 września 2006 r.
13 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 11 września 2006 roku.
14 Informacja nt. zebrania doraźnej Komisji Rady Miasta Tychy w sprawie założeń projektu Statutu Osiedla „Karolina”.
15 UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/885/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na II półrocze 2006 r.
16 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 3 lipca 2006r.
17 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 4 lipca 2006 roku.
18 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 5 lipca 2006 r.
19 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 4 lipca 2006r.
20 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006 r.
21 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006r.
22 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2006 r.
23 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2006r.
24 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 19 czerwca 2006 r.
25 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 6 czerwca 2006r.
26 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 6 czerwca 2006 roku.
27 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 7 czerwca 2006 r.
28 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 8 czerwca 2006r.
29 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 23 maja 2006 r.
30 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 11 maja 2006r.
31 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 16 maja 2006 roku.
32 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 9 maja 2006r.
33 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 8 maja 2006 r.
34 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 10 maja 2006 r.
35 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 25 kwietnia 2006 r.
36 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 20 kwietnia 2006r.
37 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 10 kwietnia 2006 r.
38 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 4 kwietnia 2006r.
39 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 5 kwietnia 2006 roku
40 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 6 marca 2006 r.
41 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 30 marca 2006r.
42 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 28 marca 2006 r.
43 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 30 marca 2006r.
44 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 13 lutego 2006 roku
45 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 7 lutego 2006r.
46 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 8 lutego 2006 r.
47 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 9 lutego 2006r.
48 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 6 lutego 2006r.
49 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006 r.
50 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2006r.
51 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 17 stycznia 2006 roku
52 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 11 stycznia 2006 r.
53 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 12 stycznia 2006r.
54 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 09 stycznia 2006 r.
55 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 10 stycznia 2006r.
56 UCHWAŁA NR 0150/XLI/787/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
57 UCHWAŁA NR 0150/XLI/785/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2006 r.
58 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 3 marca 2006 roku
59 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 9 marca 2006r.
60 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 7 marca 2006r.
61 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 8 marca 2006 r.
62 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych rady Miasta w dniu 13 grudnia 2005 r.
63 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 12 grudnia 2005 r.
64 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 8 grudnia 2005r.
65 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 07 grudnia 2005 r.
66 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego w dniu 6 grudnia 2005r.
67 UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/749/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0150/XXIX/567/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok (z późn. zm.)
68 UCHWAŁA NR 0150/XL/766/05 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca Uchwałę Nr 0150/XXIX/567/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok (z późn. zm.)
69 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego w dniu 22 listopada 2005r.
70 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 18 listopada 2005 roku
71 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 17 listopada 2005r.
72 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 22 listopada 2005 r.
73 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 21 listopada 2005 r.
74 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 21 listopada 2005 r.
75 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki w dniu 24 października 2005 roku
76 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 października 2005 r.
77 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 13.10.2005r.
78 Porządek obrad Komisji Inicjatyw lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 10 października 2005 r.
79 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 11 października 2005r.
80 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 12.10.2005r.
81 Porządek obrad Komisji Inicjatyw lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 29 września 2005 r.
82 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 4 października 2005 r.
83 Harmonogram pracy RM i jej komisji stałych w II półroczu 2005 r.
84 Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Miasta na lipiec i sierpień 2005 r.
85 Porządek obrad Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta w dniu 7 lipca 2005r.
86 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 1 lipca 2005 r.
87 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 4 lipca 2005 r.
88 Porządek posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 6 lipca 2005 r.
89 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 28 czerwca 2005 r.
90 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 6 czerwca 2005 r.
91 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 8 czerwca 2005 r.
92 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta w dniu 7 czerwca 2005 r.
93 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 23 maja 2005 r.
94 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 26 kwietnia 2005 r.
95 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 marca 2005 r.
96 ZAKTUALIZOWANY PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI NA I PÓŁROCZE 2005 r.
97 Porządek pozaplanowego posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych RM w dniu 24 lutego 2005r. (s. 101A, godz. 13.00).
98 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 22 lutego 2005 r.
99 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 07.02.2005 r.
100 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 10.02.2005 r.
101 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 10 lutego 2005r.
102 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 25.01.2005 r.
103 Plan pracy Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta I półrocze 2005 r. - po zmianach
104 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego w dniu 04.01.2005 r.
105 Porządek obrad Komisji Kultury Sportu i Turystyki w dniu 11.01.2005 r.
106 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 12.01.2005 r.
107 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 10.01.2005 r.
108 Informacja o posiedzeniu Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania Kodeksu Etyki Radnego w dniu 10.01.2005 r.
109 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 13 stycznia 2005r.
110 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/567/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005 rok
111 UCHWAŁA NR 0150/XXIX/566/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2005r.
112 Porządek obrad Komisji Kultury Sportu i Turystyki w dniu 14.12.2004 r.
113 Porządek obrad Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego w dniu 13.12.2004 r.
114 Porządek obrad Doraźnej Komisji Rady Miasta ds. opracowania Kodeksu Etyki Radnego w dniu 13.12.2004 r.
115 Porządek obrad Komisji Porządku Publicznego w dniu 07.12.2004 r.
116 Porządek obrad Komisji Finansów Publicznych w dniu 14.12.2004 r.
117 Porządek obrad Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 09.12.2004 r.
118 Porządek obrad Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 08.12.2004 r.
119 UCHWAŁA NR 0150/XXV/508/04 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na II półrocze 2004r.
120 Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2004 rok
121 Plan pracy Komisji Finansów Publicznych Rady Miasta na II półrocze 2004r.
122 PLAN PRACY KOMISJI PORZĄDKU PUBLICZNEGO W II PÓŁROCZU 2004 ROKU
123 Plan pracy Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta na II półrocze 2004 r.
124 Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta na II półrocze 2004r.
125 PLAN PRACY KOMISJI KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI RADY MIASTA NA II PÓŁROCZE 2004 ROKU
126 Plan pracy Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta na II półrocze 2004 r.
127 Tematyka posiedzenia Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta w dniu 5 lipca 2004 roku.
128 Zmiana daty posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w miesiącu czerwcu 2004 r.
129 Tematyka posiedzenia Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 07 lipca 2004 roku.
130 Tematyka posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta w dniu 1.07.2004r.
131 Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2004 rok
132 Plany pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2004 roku
Powrót