Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XXVII/458/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 r.

Data start 2017-09-14
Data koniec 2017-09-22
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKatarzyna Kula
Osoba wprowadzająca informacjęKonopczyńska Urszula
Data wytworzenia informacji2017-09-14
  1. 2017-09-14 15:44:56 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-09-14 15:44:40 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-09-14 15:27:35 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-09-14 15:25:50 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-09-14 15:25:21 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  6. 2017-09-14 15:24:52 Konopczyńska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót