Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy nabór ogłasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XXVII/458/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 r.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy załącznik numer 1
3. Oświadczenie o bezstronności załącznik numer 2

Data start 2017-06-21
Data koniec 2017-06-06
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęMatyjas Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2017-06-21
  1. 2017-06-21 13:11:43 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-06-21 13:11:05 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-06-21 13:09:32 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-06-21 13:09:08 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-06-21 13:08:22 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót