Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Treść

Prezydent Miasta Tychy nabór ogłasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XXVII/458/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 r.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy załącznik numer 1
3. Oświadczenie o bezstronności załącznik numer 2

Data start 2017-02-17
Data koniec 2017-02-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2017-02-17
  1. 2017-02-17 10:20:06 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-02-17 10:18:06 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-02-17 10:17:48 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-02-17 10:17:27 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót