Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Treść

Prezydent Miasta Tychy nabór ogłasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XXVII/458/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 r.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy załącznik numer 1
3. Oświadczenie o bezstronności załącznik numer 2

Data start 2017-01-02
Data koniec 2017-01-09
Załączniki
  • Ogłoszenie o naborze [ Pobierz | Pokaż ] (15,79 kB)
  • Formularz zgłoszeniowy załącznik numer 1 [ Pobierz | Pokaż ] (16,75 kB)
  • Oświadczenie o bezstronności członka komisji konkursowej załącznik numer 2 [ Pobierz | Pokaż ] (14,72 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęKonopczyńska Urszula
Data wytworzenia informacji2017-01-02
  1. 2017-01-02 12:26:33 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-01-02 12:24:08 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-01-02 12:23:44 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-01-02 12:23:20 Konopczyńska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót