Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresach:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Treść

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. zawarte są w załączonym pliku.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzmigiel Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2012-04-20
  1. 2012-04-20 10:01:55 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót