Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 r.

Treść

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 r. w obszarach: 

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
c) ochrony i promocji zdrowia, 

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Szczegóły w zamieszczonym pliku.

Data start 2016-04-26
Data koniec 2016-05-17
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęDreja Daria
Data wytworzenia informacji2016-04-26
  1. 2016-04-26 13:16:59 Dreja Daria - Edycja istniejącej informacji
  2. 2016-04-26 13:16:07 Dreja Daria - Edycja istniejącej informacji
  3. 2016-04-26 13:14:50 Dreja Daria - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót