Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Informacja o wyborze partnera/ partnerów

Treść

Informacja o wyborze partnera/ partnerów do wspólnego opracowania i realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Podziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Data start 2016-04-22
Data koniec 2016-05-23
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęNowak Bożena
Osoba wprowadzająca informacjęPejs Justyna
Data wytworzenia informacji2016-04-22
  1. 2016-04-22 13:33:58 Pejs Justyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót