Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 r.

Treść

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2015 r. w obszarach :

a) pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych;

b) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

c) ochrony i promocji zdrowia,

w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinasowanie ich realizacji.

Szczegóły w zamieszczonym pliku.

Data start 2015-03-10
Data koniec 2015-04-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2015-03-10
  1. 2015-03-10 12:25:45 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót