Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r, poz.1118 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 511, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku” oraz nazwą zadania konkursowego (należy wpisać rodzaj zadania wymieniony w punkcie I.1 niniejszego ogłoszenia) – w terminie do 23 marca 2015 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu i godz. wpływu).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.


Pliki do pobrania :

1. ogłoszenie konkursu ofert;

2. wzór oferty.

Data start 2015-02-27
Data koniec 2015-03-23
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2015-02-27
  1. 2015-02-27 11:28:19 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-02-27 11:27:54 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót