Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie:

a. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Treść

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.10.234.1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzmigiel Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2012-03-16
  1. 2012-03-16 10:39:47 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-03-16 10:39:26 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót