Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 918 lub 917, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku”w terminie do  14.01.2015 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie:

2. wzór oferty

3. regulamin komisji konkursowych

 

 

 

Data start 2014-12-23
Data koniec 2015-01-14
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCiepał Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2014-12-23
  1. 2014-12-23 12:51:57 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-12-23 12:47:30 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2014-12-23 12:47:23 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  4. 2014-12-23 12:46:10 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  5. 2014-12-23 12:45:03 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót