Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w II półroczu 2014 roku w zakresie pomocy społecznej.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536  z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w II półroczu 2014 roku w zakresie:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Do pobrania pliki:

1. ogłoszenie konkursowe

2. formularz oferty

Data start 2014-06-11
Data koniec 2014-07-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2014-06-11
  1. 2014-06-11 14:35:30 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-06-11 14:35:01 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2014-06-11 14:29:10 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2014-06-11 14:28:19 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2014-06-11 14:27:29 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót