Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

Rodzaj zadań  w zakresie ochrony i promocji zdrowia :

1. Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta Tychy.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 508 lub 509a, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku” oraz nazwą zadania konkursowego (należy wpisać rodzaj zadania wymieniony w punkcie I.1 niniejszego ogłoszenia) – w terminie do 24 marca 2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data wpływu).

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie konkursowe

2. wzór oferty

Data start 2014-02-26
Data koniec 2014-03-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2014-02-26
  1. 2014-02-26 09:42:19 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-02-26 09:41:52 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót