Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 918 lub 917, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku”w terminie do  28.02.2014 r. do godziny 12.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie:

2. wzór oferty

 

 

 

Data start 2014-02-06
Data koniec 2014-02-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCiepał Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2014-02-06
  1. 2014-02-06 15:15:18 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-02-06 15:14:01 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2014-02-06 15:12:51 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót