Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Treść

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r Nr 234, poz.1536  z późn. zm.) Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w formie wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

I. Rodzaj zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

 1.Organizacja i prowadzenie działań w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych realizowanych w formie programów profilaktycznych oraz rehabilitacyjnych dla mieszkańców miasta Tychy .

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy przy Al. Niepodległości 49, pok. 509a, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku” oraz nazwą zadania konkursowego (należy wpisać rodzaj zadania wymieniony w punkcie  I.1ogłoszenia) – w terminie do 21 marca 2012 r. do godziny 14.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Szczegóły w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania:

1. ogłoszenie:

2. wzór oferty .

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęFerenc Marzena
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2012-02-27
  1. 2012-02-27 12:03:23 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-02-27 12:00:59 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2012-02-27 12:00:19 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót