Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

2013.12.09 Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej w trybie określonym w Zarządzeniu NR 0050 / 290/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Regulamin Komisji Konkursowej
3. Formularz zgłoszeniowy

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrystyna Rumieniuch
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2013-12-09
  1. 2013-12-09 14:19:15 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-12-09 14:14:47 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2013-12-09 14:11:50 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2013-12-09 14:10:48 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2013-12-09 14:08:19 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2013-12-09 14:06:26 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2013-12-09 14:05:45 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2013-12-09 14:05:13 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót