Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresach:

I. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
II. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
III. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Treść

Szczegóły w załączonym pliku.

Data start 2023-07-21
Data koniec 2023-08-04
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2023-07-21
  1. 2023-07-21 10:14:42 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-07-21 10:13:56 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
  3. 2023-07-21 10:11:41 Wika Sebastian - Edycja istniejącej informacji
  4. 2023-07-21 09:58:51 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  5. 2023-07-21 09:56:34 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  6. 2023-07-21 09:55:24 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  7. 2023-07-21 09:48:25 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  8. 2023-07-21 09:46:42 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  9. 2023-07-21 09:44:31 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót