Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowe

Pliki do poprania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2023-01-23
Data koniec 2023-01-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSitko Marzena
Osoba wprowadzająca informacjęSitko Marzena
Data wytworzenia informacji2023-01-23
  1. 2024-01-08 12:32:22 Witek Marta - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-01-23 10:47:52 Sitko Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót