Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Sprostowanie do  otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2022 roku

Treść

Sprostowanie do  otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2022 roku (https://bip.umtychy.pl/otwarte-konkursy-ofert/1399) na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie:
I. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
II. ochrony i promocji zdrowia
III. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
IV. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
V. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
VI. promocji i organizacji wolontariatu
VII. działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Plik w załączeniu:
1. sprostowanie

Data start 2022-12-09
Data koniec 2022-12-19
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-12-09
  1. 2022-12-09 11:24:45 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót