Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Pliki do poprania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2022-07-21
Data koniec 2022-07-28
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzmigiel Anna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-07-21
  1. 2022-07-21 11:53:29 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót