Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadań z zakresu:
- rewitalizacji
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Pliki do poprania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2022-05-18
Data koniec 2022-05-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-05-18
  1. 2022-05-18 13:00:50 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-05-18 13:00:15 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-05-18 12:31:32 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2022-05-18 12:30:03 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2022-05-18 12:28:17 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót