Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadań z zakresu: 
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Pliki do poprania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronnośc<span style="font-size: 1rem;"

Data start 2022-02-08
Data koniec 2022-02-16
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-02-08
  1. 2022-02-08 09:48:24 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-02-08 09:38:20 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót