Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej

Pliki do poprania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2022-01-24
Data koniec 2022-01-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęŁuka Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęSitko Marzena
Data wytworzenia informacji2022-01-24
  1. 2022-01-24 09:40:23 Sitko Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-01-24 09:39:39 Sitko Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót