Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej dla zadań w zakresach: promocji i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Pliki do poprania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2021-12-30
Data koniec 2022-01-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzmigiel Anna
Osoba wprowadzająca informacjęTomaszewska Małgorzata
Data wytworzenia informacji2021-12-30
  1. 2021-12-30 11:45:47 Tomaszewska Małgorzata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-12-30 11:44:47 Tomaszewska Małgorzata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót