Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- ochrony i promocji zdrowia
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
- promocji i organizacji wolontariatu
- działalności na rzecz integracji cudzoziemców

Data start 2021-12-22
Data koniec 2022-01-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2021-12-22
  1. 2021-12-30 12:10:02 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-12-22 10:48:59 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-12-22 10:48:06 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-12-22 10:47:34 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2021-12-22 10:45:11 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót