Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn: "Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

Treść

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Data start 2021-11-19
Data koniec 2021-12-10
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2021-11-19
  1. 2021-11-19 11:09:22 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót