Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie miasta Tychy w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej"

Treść

Pełna treść Ogłoszenia znajduje się w załączeniu. Złożenie oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się z pełną treścią Ogłoszenia.

Ofertę, należy przygotować i wysłać w elektronicznym Generatorze wniosków eNGO dostępnym na stronie: https://tychy.engo.org.pl/konkursy-trwajace a następnie:
a) ofertę należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.11.2021 roku do godz. 17:30 w Urzędzie Miasta Tychy, przy al. Niepodległości 49 pokój 511. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Tychach, nie data nadania w urzędzie pocztowym
b) w przypadku składania osobiście i pocztą należy ofertę złożyć w kopercie (na kopercie należy dookreślić, którego zadania oferta dotyczy)
c) dopuszcza się także możliwość złożenia oferty konkursowej wyłącznie w formie elektronicznej pod warunkiem posiadania podpisu elektronicznego bądź za pomocą profilu zaufanego. W tym przypadku należy wygenerować ofertę za pomocą Generetora eNGO, zeskanować ją i przesłać w formie elektronicznej

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowej oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Data start 2021-10-14
Data koniec 2021-11-04
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęKryńska Agnieszka
Data wytworzenia informacji2021-10-14
  1. 2021-10-14 16:45:47 Kryńska Agnieszka - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót