Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2021-01-26
Data koniec 2021-02-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2021-01-26
  1. 2021-01-26 11:52:12 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-01-26 11:51:49 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-01-26 11:51:28 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót