Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Pliki do poprania:
1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2020-12-04
Data koniec 2020-12-14
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2020-12-04
  1. 2020-12-04 10:36:34 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-12-04 10:36:19 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-12-04 10:36:02 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-12-04 10:35:50 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót