Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2020-03-12
Data koniec 2020-03-17
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2020-03-12
  1. 2020-03-12 09:39:30 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-03-12 09:38:18 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-03-12 09:33:35 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2020-03-12 09:32:49 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2020-03-12 09:32:43 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2020-03-12 09:32:17 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2020-03-12 09:31:37 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót