Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej
Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Data start 2020-01-10
Data koniec 2020-01-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2020-01-10
  1. 2020-01-10 12:13:04 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-01-10 12:12:43 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-01-10 12:12:27 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót