Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności

Data start 2019-12-05
Data koniec 2019-12-10
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2019-12-05
  1. 2019-12-05 12:22:34 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-12-05 12:20:49 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-12-05 12:19:44 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-12-05 11:51:18 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót