Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Oświadczenie o bezstronności
3. Formularz zgłoszeniowy

Data start 2019-03-01
Data koniec 2019-03-13
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKoniarczyk Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2019-03-01
  1. 2019-03-01 11:33:58 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-03-01 11:33:33 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-03-01 11:02:00 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-03-01 11:00:52 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2019-03-01 11:00:32 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2019-03-01 10:56:45 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót