Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr  II/25/18 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 r.

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Oświadczenie o bezstronności 

Data start 2019-01-22
Data koniec 2019-01-29
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęRajter Helena
Data wytworzenia informacji2019-01-22
  1. 2019-01-22 15:07:46 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2019-01-22 15:05:07 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-01-22 15:03:50 Rajter Helena - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-01-22 15:03:23 Rajter Helena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót