Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Sprostowanie do otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresach:

 • ochrony i promocji zdrowia
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin i osób
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
 • rewitalizacji

Szczegóły  w załączonym pliku.

Data start 2019-01-02
Data koniec 2019-01-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2019-01-02
 1. 2019-01-02 14:27:03 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2019-01-02 14:26:36 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2019-01-02 14:25:22 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2019-01-02 14:24:12 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót