Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XLII/689/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 r.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Oświadczenie o bezstronności 
3. Formularz zgłoszeniowy

Data start 2018-07-10
Data koniec 2018-07-17
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKoniarczyk Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2018-07-10
  1. 2018-07-10 10:59:03 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-07-10 10:58:46 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-07-10 10:58:27 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót