Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XLII/689/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 r.

Szczegóły w załączonych pilkach.

Pliki do pobrania :

1. Ogłoszenie o naborze;

2. Formularz zgłoszeniowy;

3. Oświadczenie o bezstronności.

Data start 2018-04-13
Data koniec 2018-04-25
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2018-04-13
  1. 2018-04-13 09:54:18 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-04-13 09:50:03 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-04-13 09:49:21 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-04-13 09:47:54 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót