Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XLII/689/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 r.

 

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Oświadczenie o bezstronności 
3. Formularz zgłoszeniowy

Data start 2018-03-08
Data koniec 2018-03-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKoniarczyk Aneta
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2018-03-08
  1. 2018-03-08 11:19:52 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-03-08 11:19:15 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-03-08 10:54:05 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-03-08 10:53:11 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2018-03-08 10:52:09 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2018-03-08 10:51:22 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  7. 2018-03-08 10:49:43 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  8. 2018-03-08 10:49:06 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  9. 2018-03-08 10:48:35 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót