Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku.

Treść

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku w zakresach:

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych  rodzin i osób
- ochrony i promocji zdrowia
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
- rewitalizacji

Szczegóły w załączonym.

Data start 2018-01-02
Data koniec 2018-01-24
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęRumieniuch Krystyna
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2018-01-02
  1. 2018-01-02 14:53:15 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-01-02 14:52:57 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-01-02 14:51:52 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót