Tyskie krajobrazy

Otwarte konkursy ofert - ARCHIWUM

Otwarte konkursy ofert
Tytuł

Nabór osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji konkursowej.

Treść

Prezydent Miasta Tychy nabór ogłasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w trybie określonym w uchwale Nr XLII/689/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 r.

Pliki do poprania:

1. Ogłoszenie o naborze
2. Formularz zgłoszeniowy załącznik numer 1
3. Oświadczenie o bezstronności załącznik numer 2

Data start 2017-12-21
Data koniec 2018-01-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKula Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęKonopczyńska Urszula
Data wytworzenia informacji2017-12-21
  1. 2017-12-21 09:17:32 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-12-21 09:16:26 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-12-21 09:15:43 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-12-21 09:14:34 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-12-21 09:14:22 Konopczyńska Urszula - Edycja istniejącej informacji
  6. 2017-12-21 09:14:05 Konopczyńska Urszula - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót