Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Okres i miejsce wyłożenia:

  • od 14 listopada 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna:

  • 23 listopada 2017 r. w budynku Zespołu Szkół nr 4 przy Al. Bielskiej 100 w Tychach, o godzinie 17:00

Termin składania uwag:

  • 29 grudnia2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej w Tychach

https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/57451

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-11-07
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2017-11-07
  1. 2018-01-12 12:12:11 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-11-14 06:49:44 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-11-14 06:49:04 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-11-14 06:48:07 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-11-14 06:46:35 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  6. 2017-11-14 06:45:51 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  7. 2017-11-07 07:03:20 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót