Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Okres i miejsce wyłożenia:

 • od 10 października 2017 r. do 8 listopada 2017 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna:

 • 2 listopada 2017 r. w budynku Przedszkola nr 3 przy ul. Paprocańskiej 156 w Tychach, o godzinie 17:00

Termin składania uwag:

 • 22 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/360/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz Rzeki Gostyni w Tychach – etap I.:

https://bip.umtychy.pl/zarzadzenia-prezydenta-miasta/56171

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-10-03
Data zakończenia obowiązywania 2017-11-22
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2017-10-03
 1. 2017-12-05 15:09:05 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 2. 2017-12-05 15:02:57 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 3. 2017-10-12 15:58:28 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 4. 2017-10-12 15:58:18 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 5. 2017-10-12 15:57:05 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 6. 2017-10-10 08:11:00 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 7. 2017-10-10 08:10:46 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 8. 2017-10-10 08:10:25 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 9. 2017-10-10 08:09:39 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 10. 2017-10-10 08:09:19 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 11. 2017-10-03 08:33:08 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 12. 2017-10-03 08:13:40 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 13. 2017-10-03 08:12:30 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 14. 2017-10-03 08:12:22 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 15. 2017-10-03 08:12:05 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 16. 2017-10-03 08:11:41 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 17. 2017-10-03 08:11:03 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 18. 2017-10-03 08:10:43 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
 19. 2017-10-03 08:09:36 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót