Tyskie krajobrazy

Obwieszczenia

Zagospodarowanie przestrzenne
Opis krótki

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Treść

Okres i miejsce wyłożenia:

od 28 marca 2017 r. do 27 kwietnia 2017 r. w Wydziale Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49 – VII piętro, pokój 701 w godzinach pracy urzędu.

Termin i miejsce dyskusji publicznej:

20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, I piętro, sala 101, o godzinie 16:00.

Termin składania uwag:

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, z podaniem imienia, nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2017 r.

Data rozpoczęcia obowiązywania 2017-03-21
Data zakończenia obowiązywania 2017-05-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKamiński Konrad
Data wytworzenia informacji2017-03-20
  1. 2017-03-28 08:00:50 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  2. 2017-03-28 08:00:11 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  3. 2017-03-28 07:54:07 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  4. 2017-03-20 14:59:17 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  5. 2017-03-20 14:57:21 Kamiński Konrad - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót